You need to upgrade your flash player.

 

 

Enneagram Kişilik Atlası - Uğur Batı

       

Dünyanın en çok takip edilen, en popüler kişilik tanıma yöntemi

Enneagram’la Kişilik Atlası Kitabı

Enneagram, zengin kökeninde tarihsel süreçteki bu görüşlerden sürekli alıntılar yapıyor. 1930’lı yıllara kadar da enneagram’ın bilgi temeli bu çerçevede kalıyor.  Bu yıllardan sonra Batı dünyasının enneagram’la tanıştı. Modern psikoloji, böylece enneagram’ın zengin kaynaklarının arasına girdi

Kendini tanı, her insanda bütün insan halleri vardır…

Enneagram yaklaşımı, varlığın özü yanında “varlığın” birliğine işaret eder. Yüce varlığın “varoluşu” insanda ortaya çıkar. O nedenle insan yüksek bir gelişim potansiyeline sahiptir. Bu görüş, enneagram’ı Sufilerin felsefesine yaklaştırır. Varlığa bu yaklaşım, bilgi, hikmet, sevgi, irade, inanç, mükemmellik, gerçek gibi kavramların öneminin altını çizer. Bunlar aynı zamanda kişinin gelişim yönünü ifade eden göstergeler olarak iş görür. Bunlar aynı zamanda, enneagramı insancıllığa daha yaklaştıran unsurlar olarak önem kazanır. İnsan egosunun bu yüce fikirleri kaybetmemesi bir gerekliliktir.

Kişi dış ve iç uyaranlarla bu fikirlerin değerini kaybederse, kendi benliğinden ödün vermiş olur. Bu da onu “kendisine hiç uygun olmayan” zıt duygusal tepkiler geliştirmesine neden olur. Enneagram yönteminde bu durumun adı vardır: Saplanma noktaları (fixations-saplantılar). Bu saplantılı duygular kişiliğin zıttı olan edilgen duygulardır. Aynı zamanda kişi için saplantılardır bunlar: Alınganlık, çekinik olmak, edilgenlik, tembellik, kibirlenme, korkaklık, kin, içine kapanma, melankoli, cimrilik.


Kapağın büyük hali için resmin üzerine tıklayınız...
  Enneagram’da kişinin kendisine önemli bir özerklik tanınır. Ennagram için bireyin kendisine ve diğerlerine ait iç dürtüleri büyük önem kazanır. İnsanların soysal, cinsel ya da korunmaya ilişkin içdürtüleri vardır. Kişilik belirleniminde bu önemli bir faktördür. Bunlar birincil güdülerdir. Bu dürtülerden biri ya da fazlası kişide etkin olabilir. Farkına varılan ya da varılmayan iç dürtüler, doğumdan sonra birbirini etkileyerek ve çevre değişkenleri ile çekinik ya da başat (dominant) nitelik kazanarak insanın güdüsel kaynaklarını oluştururlar.  Kişiden kişiye değişmek üzere, aralarında bir hiyerarşi bulunur. Bazen de üst üste yığılır. Kesin olan, bunların harekete geçmesi için fizyolojik bir ihtiyacın gerekliliğidir. Doğal olarak ortaya çıkarlar. Kendiliğinden gelişirler.

2012’de tüm seçkin kitapçılarda…


Uğur Batı’nın beklenen Enneagram’la Kişilik Atlası Kitabı 2012’de tüm kitapçılarda. Kişinin kendini keşfi ve yaşamını şekillendirmesi sürecinde etkin ve köklü bir metodoloji olan Enneagram, Türkiye’de ilk defa akademik düzeyde ve anlaşılır biçimde kitaplaşıyor.
Yorumlar
Anonymous
Visit the give link and get the complete setup of the Software and the version http://retailcard-activation.com http://sitemcafee.com http://offiiceoffice.com http://2norton.com http://au-norton.com http://hbnorton.com


 

imgmenu

 

Haftanın Enneagram Bilgisi RSS Feed Icon
News thumbnail Dünyaya yaygın olarak kullanılan metod
Dünya çapında Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, and Logitech Boeing, GlaxoSmithKline , The DuPont Company, Genentech, Motorola, Hewlett Packard, Disney, Panasonic, Johnson& Johnson, Westinghouse Electric, Apple ve daha birçok şirket enneagram yöntemini kullanıyor. Bugün yöntem; işletme fonksiyonlarında, insan kaynakları yönetiminde, personel seçiminde, satış ve pazarlama aktivitelerinde, liderlik yönetiminde kullanılıyor. Kişilerarası iletişim konusunda tam bir uzman olarak kabul ediliyor.
Published: 11/26/2011
 
News thumbnail Enneagram Bilgisinin Kökeni
Enneagram bilgisi... Kökeni Antik Yunan olarak düşünüldü. Pers Ülkesine, Hindistan’a dayandırıldı. Anadolu’daki izleri her daim önemsendi. Binlerce yıl boyunca gizlenmiş bir bilgiden bahsediyoruz. Bu uzun yıllar boyunca sadece “seçilmiş” kişilere öğretildi. Daha sonra kökenleri ilk çağlarda kayboldu. İzine uzun süre rastlanamadı. Kısacası gizem her daim enneagramla birlikte olmaya devam etti.
Published: 11/26/2011
 
left button right button
nigel

 

imgmenu

 

   

 
 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation Privacy Policy