ENNEAGRAM  NEDİR ?

Yunanca dokuz anlamına gelen “enne” ve kişilik kelimesinin karşılığı olan “agram” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan enneagram, kelime anlamı olarak “9 kişilik tipi” anlamında kullanılıyor. Enneagram,  çok güçlü bir metodoloji. İnsanı bir bütün olarak düşünüyor. Enneagram, biyopsikoloji dâhilinde bir yaklaşımdır. Kişilik motiflerini irdelerken, biyoloji ve psikolojinin enstrümanlarını kullanır. Şöyle açıklayalım: İnsanın biyolojisi gibi insan psikolojisinin DNA’sı da ciddi bir inceleme nesnesidir. Enneagram’ın amacı da bu incelemeyi gerçekleştirmek. Enneagram salt kişilik üzerine de eğilmiyor. Ego ve benlik gibi kişilikle alakalı önemli kavramları da içinde barındırıyor.  Enneagram, insanın benliğinin haritasıyla ilgilenen bütüncül bir yaklaşım aynı zamanda. Enneagram disiplini, her insanın bir özü olduğunu öne sürer.

Enneagram için öz, varoluşçu bir bakıştır. Bu öz, insanın varlığı, yaşam amacıdır. Her insan doğuştan değerlidir. Yani en önce var olduğu için değerlidir. Bu nedenle buna uygun bir yaşam formu geliştirmesi elzemdir. İnsan fıtratına ait özelleştirilmiş ve detaylı bilgileri, dinamik bir sistem içinde analiz eden bir ego yorumlama modeli olarak da düşünülebilir.

Kullandığı kaynaklar itibariyle kişilik belirleme yöntemleri arasında en zengin olanı. Analitik bir yöntem. Oldukça rasyonel önermeleri var. Kesinlikle tutarlı. Detaylı incelemeleriyle doğruya ulaşma konusunda bir gerçek bir rehber. Aynı zamanda kişiyi içsel süreçlerde irdeleyen, mükemmeliyetçi bir yapı. Sadece kişinin kendini tanımasına yönelik olmayan, her aşamada bir gelişim önermesi ortaya koyan “yapılandırıcı” bir yaklaşıma sahip. “Ben kimim” arayışında, kişinin kör noktalarında sıyrılmasının bir aracıdır enneagram. O, insanın benlik hapishanesinden kurtulmasının sınırlarını çizmeyi amaçlayan bir cevaptır. Enneagram’ın kullanılabileceği iki alanı şu şekilde sıralayabiliriz:

ENNEAGRAM TAM OLARAK NEDİR  II

Kendini anlamak (Şu an olduğumuz kişiyi tanımak için ) ve başkalarını anlamak (sosyal ilişkilerimizi düzenlemek için), enneagram’ın iki temel alanıdır.

Ennegram için kişinin kendisini ve çevresindeki anlayamaya çalışması elzemdir. Enneagram bilgisi sayesinde, kişi kendi duygularını anlar, tutumlarını kontrol etme konusunda bir yöntem sunar. Enneagram bilgisinde zaten kişinin kendisinin ve çevresindekilerin duygularını anlama ve kontrol etme kapasitesinin artırılması hedeflenir. Yöntem bunu tanımlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Dinamik bir bakışla.

Kişiler için empatiyi geliştirir. Duygusal zekânın yükseltilmesi için önemli bir araçtır. Bu sayede, kişi dünyayı algılama biçimiyle diğerlerinin dünyayı algılama biçimi arasında fark olabileceğini öğrenecektir. Bu enneagram bilgisi aynı zamanda insanlara kişilerarası ilişkilerinin dinamiklerini doğru kurgulamaları noktasında yardımcı olacaktır. Kişinin kendisiyle, diğeriyle ve dünyayla kurduğu iletişimin “idealleştirilmesi” hususunda da, enneagram bilgisi önem arz etmektedir. Enneagram bilgisiyle kendi ve diğeri hakkında farkındalık sağlayan birey, sorunlu tavırlarının farkına varır, işte mesai arkadaşlarıyla, aile içi problemlerde, sosyal hayattaki ilişkilerinde sorun çözmede başarılı olur. Diğerini de tanıdığından, onların kişilik motiflerini dikkate alarak tavır geliştirmede ustalaşır. Somutlaştırırsak, bir yönetici yönetiminde çalışan tüm personelinin envanterini bilir. Böylece, iş sürecinde sorumluluk dağıtırken buna uygun davranır. Bir eş, kocasının hangi durumlarda nasıl davranacağını bildiği için çatışmayı engelleme konusunda önceden tavır alabilir. Böylece bir gerilim başlamadan önlenmiş olur. Örnekler arttırılabilir. Kısacası enneagram bilgisinin sonucu, bu şekilde daha doğru sosyal ilişkiler olarak ortaya çıkarabilmek olur.

 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation Privacy Policy