KİŞİLİĞİN SENİ GÖSTEREN AYNADIR, TAKTIĞIN MASKE DEĞİL!

 

Kişilik sözcüğün kökeni Latince’de bir tiyatro tabiridir. Oyuncuların yüzüne taktıkları “persona”, yani maske anlamında kullanılırmış sözcük. O nedenledir ki, maske ve kişilik ikilisi, hala bazı sembolizasyonlarda kullanılır. Geniş bir hayran kitlesine ulaşmış olan V for Vendetta filmindeki replik olan "Uzun süre maske takarsan, altındaki kişiliği de unutursun.” bunlardan biridir mesela. Batı dillerinde İng.personality, Fr.personalité, Alm.persönlichkeit olarak karşılık bulan kişilik, ilk olarak bireyin özgün olan ve ayırt edici davranışlarının tümüdür. Kişinin tüm bedensel özellikleri, tutumları, içgüdüleri, dürtüleri, deneyimleri, o kişinin “kişilik özellikleridir.  Tüm bu unsurlar, “kendine özgü”dür.

 

Kişilik ayrıca kişinin kendisinin ve çevresinin “tam olarak” bildiği, tümüyle dışa yansıyan özellikte olmayabilir. Kişilik, bilinen ve bilinmeyen yanlarıyla dışa yansıtılan ve yansıtılmayan unsurlardan teşkildir. Kişinin gelişme evrelerinde gerçekleştirdiği bağlantılarla ilgilidir. Uyumla ilgilidir. Kişinin çevresine ve diğerlerine uyum gösterme çabasıyla ilgilidir. Tutarlılıkla ilgilidir. Kişinin öznel ve nesnel tarafları arasında bu uyum ve tutarlılık sağlandığı sürece, sağlıklı bir kişilikten bahsedilebilir. Kişi bu uyumu kendiliğinden sağlamaya çalışır.  Kişilik kavramı bu anlamda, bireyin diğeriyle kurduğu ilişkilerdeki tepkiyi ve kendisini gösterme biçimini ifade eder.

 

İnsanın kişiliğinde var olan bir nitelik, o insanı anlamada bir kıstastır. Kişinin görünüşü, tarzı, deneyimleri, ilişkileri, yaşam tarzı, tepki verme biçimi, duygularını gösterme tarzı, vs. insanın kişiliğini betimleyecek ipuçlarıdır. Hayatınızdaki insanların belli davranış tarzlarını düşünün. Biraz dikkat ettiğinizde, insanlar arasındaki farklılıkları gözlemlemeniz mümkün olacaktır. Samimi, hoş görülü, heyecanlı, donuk, agresif, vs gibi nitelemelerle işaret ettiğiniz insanları göz önünde bulundurun. Kimi insanlar, uyaranlara yumuşak ve naif karşılıklar verirken, kimileri sert, kimileri de sakin kalırlar. Kimileri her şeye mutlu olur, kimileri sürekli üzülür, kimleri de ne zaman ihtiyacınız olsa yanı başınızda belirir. (Bunların sayısı azalıyor mu ne?). İşte bunu yaptığınızda, bu insanların kişilikleri konusunda yorumlarda bulunuyorsunuzdur. 
 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation Privacy Policy