ENNEAGRAM TARZ BİR

 

-Bir Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 1

-Bir Noktası

 Mükemmeliyetçi/Reformcu Tip

 

Yanlış, sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.

J.J.Rousseau

 

Evet, Tip1’ler için ilk olarak her durumda “doğru”yu bulmak onlar için önemli bir öncelik. Böylece “yanlış” hakkında da içgörülere sahip olurlar.

 

Tip 1, Organize edici, kontrol edici, düzenleyici ve “yeniden düzenleyici”dir.

 

Tip 1, adından da anlaşılacağı üzerine temel motivasyonu mükemmelliğe ulaşmak üzerine çalışır.  Reformist bir bakış açısı vardır. Düzenli olmak bu tipe mensup kişiler için önemlidir. Tip 1, prensip sahibidir. Bu anlamda objektif olma eğilimdedirler. Kontrolü severler, detayları düşünmekten vazgeçmezler.  Her daim hedefleri vardır. Eleştirirler, eleştirilmeyi sevmezler. “İç muhasebe”, önceliklerindendir.

 ENNEAGRAM TARZ İKİ

 

 

-İki Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 2

-İki Noktası

 

Yardımsever/Şefkatli Tip

 

Başkasına yararı dokunan insan, en kusursuz insandır. 

Sophokles

 

Tip 2’lerden bahsederken, hizmet odaklı, şefkatli, yardımsever kişilerden bahsediyoruzdur.

 

Onlarınki varoluşçu bir sorun. Kendi varlıklarını anlamlandırmak için başkalarının onlara ihtiyaç duymalarına gereksinimleri var. Bu arada kendilerinin de onay almaya ihtiyaçları vardır. O yüzden vericiler. Hassaslar. Ilımlılar. Cömertler. İlgililer.  Aynı zamanda aşırı duygusallar. Sevgi duymak, Tip 2 için önemli bir ayrıntı.

 

Bu gibi kişilik özellikleriyle, tam anlamıyla “ilişki uzmanı” insanlar söz konusudur, enneagram Tarz 2’lerde. Diğerlerini düşünmekten geri duramazlar. Diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı olmalı “içsel” olarak hissettikleri bir durumdur.  İnsanları sevdikleri bir vakadır ama içinde bulundukları “aşırı” duygusal merkez, bu kişilik tiplerini çoğu zaman tahakküm edici kılabilir.

 ENNEAGRAM TARZ ÜÇ

 

 -Üç Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 3

-Üç  Noktası

 

Başarı Odaklı/ Motivatör Tip

 

Hiçbir başarımı rastlantıya borçlu değilim, buluşlarım da rastlantının değil, çalışmalarımın, hedeflerimin ve motivasyonumun sonucudur.

T. Edison

 

Her daim hedef sahibi olmak, çalışmak, vazgeçmemek, hırs sahibi olmak...  Tip3’ler, tüm yaşam alanlarını başarı ve motivasyon eylemleriyle donatmışlardır.

 

İçten bir motivasyonları vardır. Sonuç odaklıdırlar. Pratiklerdir. İçlerinde yüksek bir enerji barındırırlar. Tip 3’ler planlı, verimli, çalışkan insanlardır. Bu özelliklerini çevrelerine de hissettirirler. Girdikleri her işi bitirmek konusunda yüksek bir kararlılıkları bulunur. Rekabetçi ve üretkenlerdir. Statü sahibi olmak, itibar görmek, iş hayatındaki yüksek başarı, Üçler’in ortak paylaştıkları tarz unsurlarıdır. Ana motivasyonları da, bu unsurlar etrafında toplanır. Duygusallıktan uzaktırlar.

 

Tip 1, adından da anlaşılacağı üzerine temel motivasyonu mükemmelliğe ulaşmak üzerine çalışır.  Reformist bir bakış açısı vardır. Düzenli olmak bu tipe mensup kişiler için önemlidir. Tip 1, prensip sahibidir. Bu anlamda objektif olma eğilimdedirler. Kontrolü severler, detayları düşünmekten vazgeçmezler.  Her daim hedefleri vardır. Eleştirirler, eleştirilmeyi sevmezler. “İç muhasebe”, önceliklerindendir.

 ENNEAGRAM TARZ DÖRT

 

-Dört Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 4

-Dört Noktası

 

Özgün/ Bireyci Tip

 

Kırdaki otlar gibi özgürce büyüsek, kendi özümüz yönünde gelişir, özgün insanlar olurduk.

Don  Juan De Marco

 

Farklı ve sıra dışı oldukları kesindir. Oldukça “bireysel”, yani birey tarafı gelişmiş olan bir kişilik tipinden bahsediyoruz. Tip 4’lerde aynı zamanda yüksek bir farkındalık söz konusudur. Bu nedenle, kendi duygu ve düşüncelerinden başlamak üzere, hayatı anlamak, insanları anlamak gibi bir dertleri vardır. Özlem duyarlar.

 

Dörtler, içe dönük ve romantik kişiliklerdir. Estetik kaygıları bulunur. Yaratıcıdırlar. Stil sahibidirler. Sıradan olmak, aynı olmak en büyük korkularıdır.

 

Zorlandıkları anlarda, stres durumlarında karamsar olabilirler. Tip 4’ler değişken ruh haline sahip, melankolik ve hassas karakterlerdir. Her daim duygusal ihtiyaç halindedirler. Çoğu zaman içe dönük olma eğilimde olurlar. Bu nedenle gizemli bir yanları vardır. Hüzün onlar için önemli bir kelimedir

 ENNEAGRAM TARZ BEŞ

 

-Beş Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 5

-Beş Noktası

 

Araştırmacı/ Gözlemci Tip

 

"Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler. "

 

M. Kemal Atatürk

 

 

Gözlem… Araştırma… Bilgiye erişmek… Merak… Anlamak… Analitik düşünmek… Nesnel olmak… Tip 5’leri anlatan bir bulmaca çözüyor olsaydık, karşımıza çıkması en muhtemel kelimeler bunlar olacaktı.

 

Akl-ı selim bir insan tipinden bahsediyoruz. Entelektüel olabilmek, motivasyon kaynaklarından biridir. Her daim nesnel olma gayretleri vardır. Duygularında mesafelidirler. Kolay samimiyet geliştiremezler. Çoğu zaman doğrudan ve net olmaktansa anlaşılmayı beklerler. Bu onları dış dünyaya karşı mesafeli ve içe dönük bir hale getirebilir. O zaman da antisosyal görünebilirler.

 

Beşler’in derin öngörüleri ve sezgileri vardır. Objektif olma eğilimindedirler. Pek çok durumda sakindirler. Diyalektik düşünce onlar için önemlidir. Dolayısıyla sentezleme yetenekleri güçlüdür. Zihinsel aktiviteleri üst düzeydedir.

 ENNEAGRAM TARZ ALTI

 

-Altı Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz  6

-Altı Noktası

 

Sadık/ Sorgulayıcı Tip

 

" Bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala bir şeydir."
Anatole France

 

 

Ait olduğu gruba, aileye, iş arkadaşlarına  “gerçekten” sadık, ilgili, görev bilincine sahip kişi tipleri söz konusu bu tarzda. Destekleyici, sahiplenici, güvenilir, takım oyuncusu olmaları yanında, şüpheci, karamsar, “gerçekten” sorgulayıcı da olabiliyorlar. Takıntılar var. Aslında ihtiyatlı demek daha doğru. Çünkü burada bahsettiğimiz “normal” bir düzey.

 

Altı numaraları kişilik tipindekiler sadece takımındakileri değil, otoriteyi de sorgulama eğiliminde olurlar. Risk almaktan hoşlanmadığı için tedbirli olmak ihtiyacı hissederler. Altı’lar işbirliğine açıktır. Planlı olmayı severler. Tedbiri elden bırakmadıklarında rahat olurlar. Bu da onların dürüst bir karaktere sahip olmalarına yardımcı olur.

 ENNEAGRAM TARZ YEDİ

 

-Yedi Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz  7

-Yedi Noktası

 

Maceracı/ İstekli Tip

 

" Bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala bir şeydir."
Anatole France

 

 

Yenilikçi, heyecanlı, coşkulu, enerjik, hevesli ve neşeli insanlar düşünün. Hep bir şeylerle meşgul olsunlar. Birçok tutum ve davranışında radikal olabilsinler. Çok yönlü ayrıca… Diğerlerini harekete geçirici de olurlarsa, tam bir Tip 7’den bahsediyor oluruz. 

 

Yediler, içlerinden geldiği gibi hareket ederler. İç enerjileri çok yüksektir. Değişmek, gelişmek, onlar için önemlidir. İyimserdirler. Hayal kurmayı severler.  Yenilikçilik, yaratıcılık, fikirler, projeler… Bunların hepsi, Yedi Noktası için anahtar kelimeler. Aksiyon, aktivite, macera, keşfetmek, Tip 7’ler için motivasyon sebebidir. Motivasyonun kendisi de bu grup için vazgeçilmezdir. Konuşkandırlar. Eğlenceli olmanın kendisi severler. Her olaydan “neşeli” bir şey çıkarabilecek yapıdadırlar.

 

Diğer taraftan, ayran gönüllü olup, konsantrasyonlarını çabucak kaybedebilirler

 ENNEAGRAM TARZ SEKİZ

 

 -Sekiz Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 8

-Sekiz Noktası

 

Meydan Okuyan/ Lider Tip

 

" Zafer iradedir."
Napolyan

 

 

Tip 8’ler, iradelidir.  Herhangi bir zaferin peşinden yıllar yılı koşturabilecek kadar.

 

Lider ruhludurlar. Kendine güvenirler. Bazen baskıcı olabilirler. Ama mutlaka kararlıdırlar. Bazen kavgacıdırlar da. Bunların hepsini yapabilmek için cesur olmaları gerekir. Öyledirler de. Sekiz’ler, kendilerinden emin kişilerdir. İnisiyatif kullanabilirler. Adil, açıkgözlü insanlardan bahsediyoruz aynı zamanda.  Tip 8, tabir-i caizse baba karakteridir. Bu nedenle de bu tarza mensup kişiler, koruyucu ve babacandır. Cömert davranırlar çoğu zaman. Güçlerini başkalarının iyiliğine kullanmaları, onların güven durumu tavrıdır.

 

Güçlü ve kontrolün elinde olması önceliğidir. Adalet duygusu gelişmiştir. Bağımsızdır. Sevgisini koruma duygusu ile ifade eder. Fiziksel merkezi gelişmiştir. Ama kişiliğinde zaman zaman ortaya çıksa da naiflik vardır.  Dışarıya karşı yansıttığı güçlü imajının altında kırılgan bir çocuk ruhu taşır. Zorlandığı anlarda, uzlaşmadan uzak, “fazla” kızgın, kavgacı, sert ya da talepkar hale gelebilirler.

 ENNEAGRAM TARZ DOKUZ

 

-Dokuz Numaralı Kişilik Tipi

-Tarz 9

-Dokuz Noktası

 


Barışçı/ Uzlaştırıcı Tip

 

Barış, savaşın olmaması demek değildir. O, bir erdem, bir ruh hali, iyilikseverlilik eğilimi, güven ve asalettir. Hep öyle düşünmektir.

– Benedictus de Spinoza

 

Rahat olabilmek… Çatışmadan uzak kalabilmek. Bunun için uzlaşmak… Gerilimden uzak bir hayat. Herkesle sulh içinde olmak… Barışçı/uzlaşmacı tip’in ana eylem kaynağı, bu sayılan durumsallıklar.

 

Burada, istikrarlı, tutarlı, kolay anlaşılabilen, samimi iletişim çabasında olan dengeli kişilerden bahsediyoruz. Tip 9’lar böyledir.  İyimserdirler. Çok fazla ortalarda görünmek de istemezler. Özellikle varlıklarını belli etmek çabasında değiller.  Kişilikleri olumludur. Sabırlı karakter özellikleri gösterir. Sakin kalabilmek ve huzurlu olabilmek, bu tipin ana motivasyonlarındandır. Bu duyguyu çevrelerine de yaymak isterler. Tip 2 gibi empatileri yüksektir. Kimsede tahakküm kurmak istemezler. Ancak eyleme geçmeyi ve plan yapmayı da iyi becerirler. Yargılamaktan ve yargılanmaktan hoşlanmazlar.

 

Dokuz’lar, genelde alçakgönüllü ve uzlaşmacı olmalarına rağmen, zorlandıklarında çeşitli yönlerden aşırılaşabilirler. İnatçılaşabilirler. Umarsızlaşabilirler. Tembelleşebilirler.  Dokuz’ların böyle durumlarda silikleştikleri de görülür.

 

 

 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation Privacy Policy